BUDUJMY W ZGODZIE. Z SZACUNKIEM DLA LUDZI.

Związek Miast Polskich

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

niedziela, 13 kwietnia 2014 10:34

Posiedzenie Zarządu Miast Polskich, które odbyło się tym razem w Iławie, dotyczyło w dużej mierze zaopiniowania projektów ustaw skierowanych pod obrady Sejmu.

Więcej: Związek Miast Polskich

 

II etap przetargu na Obwodnicę Kościerzyny

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

środa, 09 kwietnia 2014 20:21

8 kwietnia 2014 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła II etap przetargu w systemie „projektuj i buduj” na budowę obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20.

Więcej: II etap przetargu na Obwodnicę Kościerzyny

 

Kościerzyna widziana oczami maturzystów

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

poniedziałek, 07 kwietnia 2014 17:47

Na mocy uchwały Rady Miasta Kościerzyna nr XLVIII/380/13 z dnia 25 czerwca 2013 r. trwają prace nad aktualizacją strategii rozwoju miasta. Aktualna strategia rozwoju ustalona została do roku 2015, dlatego uzasadniona jest jej aktualizacja.
 

Więcej: Kościerzyna widziana oczami maturzystów

 

ZPT III Tura negocjacji

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

niedziela, 06 kwietnia 2014 17:33

W dniu 4 kwietnia, tym razem w Kościerzynie, odbyła się kolejna tura negocjacji projektów przygotowywanych w ramach Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego (ZPT) dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyna. Negocjacje i konstruowanie projektów odbywa się z uwzględnieniem zapisów zawartych w dokumencie zatwierdzonym w lipcu 2013 roku przez Ministra Rozwoju Regionalnego - "Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce": http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_regionalna/rozwoj_miast/Documents/ZIT_na_WWW_26_07_2013.pdf.

Więcej: ZPT III Tura negocjacji

 

Spotkanie ze studentami

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

niedziela, 06 kwietnia 2014 09:23

Studenci Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej przygotowują się do udziału w konkursie na koncepcję zagospodarowania terenu dzisiejszego dworca autobusowego. Podczas spotkania ze studentami Burmistrz Miasta Kościerzyna przedstawił planowane w najbliższym czasie działania zmierzające do utworzenia w Kościerzynie węzła integracyjnego komunikacji publicznej na terenie dworca kolejowego.

Więcej: Spotkanie ze studentami

 

ZIT

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

sobota, 05 kwietnia 2014 10:38

Zintegrowane inwestycje terytorialne - ZIT to nowe narzędzia proponowane przez Komisję Europejską przy konstruowaniu projektów ubiegających się o dofinansowanie w nowej 7-letniej perespektywie finansowej na lata 2014-2020. Przy pomocy tego instrumentu partnerstwa samorządów miast oraz obszarów funkcjonalnie z nimi powiązanych będą mogły realizować wspólne przedsięwzięcia.
 

Więcej: ZIT

   

Strona 13 z 42

Copyright © 2010 Zdzislaw CZUCHA