Obwodnica Kościerzyny

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Kalendarium budowy obwodnicy Kościerzyny - materiał opracowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad

http://obwodnicakoscierzyny.info.pl/ - strona informacyjna o budowie obwodnicy Kościerzyny


Działania podejmowane przez Zdzisława Czuchę na rzecz budowy obwodnicy Kościerzyny:10 września 2014 r. podczas LXXI Sesji Rady Miasta Kościerzyna odbyło się uroczyste podpisanie Umowy na zaprojektowanie i wybudowanie Obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20. Czytaj więcej...


8 kwietnia 2014 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła II etap przetargu w systemie „projektuj i buduj” na budowę obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20. Czytaj więcej...Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na wybór wykonawcy, któremu zostanie powierzona budowa kościerskiej obwodnicy. Czytaj więcej...


Burmistrz Miasta Zdzisław Czucha uczestniczył w spotkaniu, które zorganizował Wojewoda Pomorski Pan Ryszard Stachurski, w sprawie budowy kościerskiej obwodnicy. Czytaj więcej...


Kościerska obwodnica to temat ważny dla lokalnych i regionalnych mediów. Nic dziwnego - na tę drogę mieszkańcy Kościerzyny, powiatu kościerskiego i całego województwa pomorskiego czekają od lat. Teraz, gdy Rząd RP zabezpieczył środki na budowę obwodnicy, pisze i mówi o niej wielu dziennikarzy. Czytaj więcej...


Budowa obwodnicy miasta Kościerzyna była jedną ze spraw, które Zdzisław Czucha, Burmistrz Miasta poruszył w trakcie rozmowy z Ministrem Transportu i Gospodarki Morskiej Sławomirem Nowakiem podczas roboczej wizyty w Warszawie w dniu 8 października 2013 r. Czytaj więcej...


1 października 2013 - ta data większości z nas kojarzy się z rozpoczęciem roku akademickiego. Od dzisiaj z pewnością wejdzie na karty historii naszego miasta i będzie  miała dla nas, Kościerzaków, jeszcze jedno symboliczne znaczenie. To właśnie dzisiaj Rada Ministrów podjęła uchwałę przyjmującą  złożony  przez  Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015”. Czytaj więcej...


Na nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta w dniu 14 sierpnia 2013 r. zebrali się radni, aby porozmawiać o obwodnicy. Zaproszony na sesję pan Robert Marszałek, Dyrektor Pomorskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku, przedstawił projekt kościerskiej obwodnicy oraz zaprezentował wstępne  wnioski i założenia dotyczące koniecznych zmian, gdyż kwota ok. 283 milionów złotych nie pozwoli zrealizować całości zaprojektowanych rozwiązań. Konieczne jest dostosowanie zakresu do określonych możliwości finansowych. Czytaj więcej...


W sierpniu 2013 r. Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej skierowało do konsultacji społecznych "Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Ministrów" zmieniającej "Uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015". Obwodnica naszego miasta przewidziana jest do realizacji już od 2014 roku.
Czytaj więcej..


Podczas spotkania z Ministrem Transportu i Gospodarki Morskiej w czerwcu 2013 r. Burmistrz Zdzisław Czucha rozmawiał na temat stanu przygotowań do budowy obwodnicy Kościerzyny.
Czytaj więcej...


W lipcu 2012 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku była miejscem narady dotyczącej przebiegu i postępu prac dotyczących budowy obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20 Stargard Szczeciński – Gdynia. Czytaj więcej...


Pomorski Wojewódzki Konserwator zabytków wydał decyzje zezwalające na prowadzenie badań archeologicznych na terenie działek, przez które projektowany jest przebieg obwodnicy miasta Kościerzyna. Czytaj dalej...


Podczas sesji, która odbyła się w dniu 25 stycznia 2012 roku, na temat obwodnicy rozmawiali Radni Miasta Kościerzyna. Czytaj dalej...


Okres przedświąteczny wykorzystujemy  często  jako okazję do podziękowań za mijający rok, a także na składanie życzeń na nadchodzący kolejny rok. Jednak dzień 21 grudnia 2011 roku, pomimo że wpisuje się w przedświąteczną atmosferę, zostanie zapisany  jako bardzo ważny, kolejny etap przybliżający budowę kościerskiej obwodnicy. Czytaj dalej...


Podczas sesji Rady Miasta Kościerzyna, która odbyła się w dniu 9 listopada 2011 roku,  na zaproszenie Burmistrza Zdzisława Czucha Dyrektor oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku pan Robert Marszałek przedstawił aktualne prace przy budowie obwodnicy Kościerzyny. Czytaj dalej...


O kościerskiej obwodnicy mówi się wiele...Rozmawiając... z  mieszkańcami Kościerzyny o budowie naszej obwodnicy często słyszę, jak bardzo jest ona potrzebna, bo trudno jest sprawnie i bez problemu dotrzeć w wybrane miejsce. Czytaj dalej...


Spotkanie w sprawie obwodnicy Kościerzyny. 23 lutego 2011 r. w Kościerzynie odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące budowy obwodnicy Kościerzyny. Celem spotkania było poinformowanie mieszkańców naszego miasta o planowanym przedsięwzięciu, prezentacja wybranego wariantu przebiegu trasy oraz zebranie uwag, opinii i wniosków, które każdy zainteresowany może zgłaszać do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w terminie do 7 marca 2011 roku. Czytaj dalej...


O obwodnicy Kościerzyny. 29 grudnia 2010 r., podczas sesji Rady Miasta Kościerzyna, wystąpiłem do radnych o podjęcie apelu dotyczącego budowy obwodnicy miasta. Podobną uchwałę na wniosek starosty Piotra Lizakowskiego podjęła Rada Powiatu Kościerskiego. Czytaj dalej...


Trwają prace nad obwodnicą Kościerzyny. Poseł Zdzisław Czucha cały czas wspiera działania, które zmierzają do wybudowania obwodnicy Kościerzyny. 29 października 2010 r. wziął udział w otwarciu obwodnicy Słupska, podczas którego miał okazję rozmawiać z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad Lechem Witeckim oraz dyrektorem oddziału GDDKiA w Gdańsku Franciszkiem Rogowiczem na temat obwodnicy Kościerzyny. Czytaj dalej...


Kolejne spotkanie ws. obwodnicy Kościerzyny. W poniedziałek 2 sierpnia 2010 r. poseł Zdzisław Czucha spotkał się z przedstawicielami Generalnej Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Gdańsku, która jeszcze w tym tygodniu ogłosi przetarg na prace projektowe związane z realizacją obwodnicy Kościerzyny. Czytaj dalej...


Rozpoczęcie prac nad obwodnicą Kościerzyny. 18 czerwca 2010 r. uroczyście rozpoczęto prace nad budową kościerskiej obwodnicy. Odbyło się wkopanie osnowy geodezyjnej, które oznacza początek prac pomiarowych w terenie. Czytaj dalej...


Spotkanie w sprawie obwodnicy Kościerzyny. W poniedziałek 15 lutego 2010 r. w Urzędzie Miasta Kościerzyna odbyło się spotkanie w sprawie budowy obwodnicy miasta Kościerzyna, w którym uczestniczyli: poseł Zdzisław Czucha, dyrektor gdańskiego oddziału Gene­ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Franciszek Rogowicz, burmis­trz Marcin Modrzejewski i przewodniczący Rady Miasta And­rzej Gierszewski. Czytaj dalej...


Bliżej kościerskiej obwodnicy. Departament Planowania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w dniu 27 stycznia 2010 r. podjął ważną decyzję w sprawie obwodnicy Kościerzyny. Wyrażona została zgoda na zlecenie Koncepcji Programowej, materiałów do wniosku o wydanie decyzji ZRID (Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej), Projektu Wykonawczego wraz z materiałami przetargowymi dla zadania "Budowa obwodnicy m. Kościerzyna w ciągu drogi krajowej nr 20". W planie wydatków GDDKiA na 2010 r. zabezpieczono 1 550 tys. zł z przeznaczeniem na ten cel. Czytaj dalej...


Spotkanie w GDDKiA. W środę 8 lipca 2009 r. poseł Zdzisław Czucha spotkał się z dyrektorem gdańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Franciszkiem Rogowiczem. Tematem rozmowy była planowana obwodnica Kościerzyny oraz związane z inwestycją przebudowa skrzyżowań drogi krajowej nr 20 z drogą gminną do miejscowości Łubiana i przebudowa skrzyżowań drogi krajowej nr 20 z drogą wojewódzką nr 235 w miejscowości Korne. Czytaj dalej...


Spotkania w sprawie budowy obwodnicy i pozyskiwania środków na rozwój regionu. Poseł Zdzisław Czucha podczas wizyty w Gdańsku w dniu 16 czerwca 2009 r. spotkał się z Wojewodą Pomorskim Romanem Zaborowskim oraz przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tematem rozmowy była budowa obwodnicy Kościerzyny. Czytaj dalej...


Interpelacja nr 10221 do ministra infrastruktury w sprawie budowy obwodnicy miasta Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20. Czytaj dalej...


Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 10221 w sprawie budowy obwodnicy miasta Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20. Czytaj dalej...


Interpelacja nr 6320 do ministra infrastruktury w sprawie budowy obwodnicy miasta Kościerzyna w ciągu drogi krajowej nr 20 w woj. pomorskim. Czytaj dalej...


Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 6320 w sprawie budowy obwodnicy miasta Kościerzyna w ciągu drogi krajowej nr 20 w woj. pomorskim. Czytaj dalej...


Interpelacja nr 1413 do ministra infrastruktury w sprawie budowy obwodnicy miasta Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20 w woj. pomorskim. Czytaj dalej...


Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 1413 w sprawie budowy obwodnicy miasta Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20 w woj. pomorskim. Czytaj dalej...

Copyright © 2010 Zdzislaw CZUCHA