Kandydaci do Rady Miasta Kościerzyna w wyborach samorządowych 16 listopada 2014 r.

Kandydaci Platformy Obywatelskiej do Rady Miasta Kościerzyna to ludzie wiarygodni, uczciwi, kompetentni. Warto oddać na nich
głos w najbliższych wyborach.


Numer okręgu

Kandydat/ka na radnego/radną PO

Informacje o kandydacie/ kandydatce

Plan pracy w Radzie Miasta

1

Cegielnia, Chojnicka od 26, Cicha, Czapliniec, Gajowa, Klasztorna, Hugo Kołłątaja, Rudolfa Lassa, Łagodna, Miła,
Pogodna, Piotra Skargi, Spokojna, Storczykowa, Jakuba Wejhera, Wierzysko, Żurawia;

 

Katarzyna Słomińska

Słomińska Katarzyna

 

Jestem matką trójki dzieci: córki Adrianny i dwóch synów Kacpra i Nikodema. Mąż Marcin jest mechanikiem. Pracuję w firmie transportowej – towary niebezpieczne ADR. Większość czasu spędzam w pracy, resztę czasu zajmują mi obowiązki domowe oraz wychowywanie dzieci. Lubię basen, kino, dobrą książkę i wycieczki.

 

Chciałabym zainteresować całą Radę Miasta oraz Burmistrza problemem zapomnianej części Kościerzyny, tzn. ulicą Wierzysko. Brak chodnika łączącego Kościerzynę z  Wierzyskiem, brak placu zabaw dla dzieci, brak asfaltu, odpływ wód z drogi głównej zalewających działki i garaże to najważniejsze sprawy do rozwiązania w tym rejonie miasta.

 

2

8 Marca, Chojnicka do 25, Tadeusza Kościuszki, Leśna, Leśne Wzgórze, Apolinarego Siekierkowskiego, Stolarska,
Wojska Polskiego od 7

Mateusz Hołdys

Hołdys Mateusz

Lat 31. Prowadzę prywatne przedsiębiorstwo z zakresu systemów grzewczych. Jako radny w kadencjach 2006-2010 i 2010-2014 dbałem o rozwój Kościerzyny reprezentując interesy mieszkańców naszego miasta.

 

Chciałbym kontynuować moją pracę na rzecz kościerskiej kultury i edukacji. Planuję zająć się pracą w komisji budżetowej. Zabiegam o tworzenie atrakcyjnych miejsc spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież. Chcę podnieść poziom bezpieczeństwa w naszej okolicy, parku przy ul. 8 Marca.

3

Kasztanowa 1, od 3 do 6

Barbara Wysiecka

Wysiecka Barbara

Jestem rodowitą Kościerzanką. Przez wiele lat z sukcesem zarządzałam Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Kościerzynie. Sprawy i problemy naszego miasta  poznałam dogłębnie pracując z woli wyborców w Radzie Miasta w ostatnich dwóch kadencjach. Moja determinacja  w działaniu na rzecz  naszego okręgu przyniosła wymierne efekty: nowe inwestycje w parku przy ul. 8 Marca (nowy chodnik z podjazdami, skatepark, urządzenia sprawnościowe dla dzieci i dorosłych, monitoring dla poprawy bezpieczeństwa), remont ulicy za US, remonty i inwestycje w SP nr 1 i ZSP nr 1. Jako przedstawicielka Rady w Komisji Mieszkaniowej bardzo angażowałam się w rozwiązywanie trudnych spraw mieszkaniowych naszych mieszkańców. Jestem  rzetelna i uczciwa w podchodzeniu do wykonywanych obowiązków, bezkompromisowa wobec przejawów łamania prawa i otwarta na współpracę.

 

Pragnę kontynuować pracę w Radzie Miasta, jak najlepiej wykorzystać swoje doświadczenie i wiedzę, zwłaszcza w zakresie oświaty  i spraw społecznych. Dołożę wszelkich starań, aby nasze Osiedle  wzbogaciło się o nowoczesne i bezpieczne place zabaw, nowe miejsca parkingowe, nowe ławki i zieleń w parku. Wspierać będę realizację budowy mieszkań socjalnych i komunalnych. 

4

Brzozowa, Topolowa, Kasztanowa 2

Katarzyna Knopik

Knopik Katarzyna

Jestem radną obecnej kadencji. Znam sprawy całego miasta. W naszym okręgu zadbałam o remont ulicy i parking za skarbówką, nową kuchnię i boisko wraz z lodowiskiem oraz modernizację szkół nr 6 i nr 1. Zbudowano ulicę Kupiecką przy deptaku, prowadzącą do naszego osiedla. Powstał nowy skatepark dla młodzieży. Pobliski park objęto monitoringiem w celu poprawy bezpieczeństwa. Lubię pracować dla innych i pomagać potrzebującym, dlatego aktywnie działam w organizacjach pozarządowych. Za swój sukces uważam stworzenie Kościerskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, udostępnienie mieszkańcom Kościerzyny bezpłatnych porad prawnych, pozyskanie środków europejskich przeznaczonych na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.

 

Jestem skuteczna w działaniu. Chcę pracować dla naszego osiedla. Jako radna będę dążyć do remontu ulicy Topolowej, unowocześnienia placu zabaw w Parku 8 Marca, otwarcia Domu Dziennego Pobytu Seniora. Ważne będzie dla mnie stworzenie atrakcyjnej oferty kulturalnej dla młodszych i starszych, bezpieczeństwo, likwidacja korków w mieście. Współpraca, wiarygodność, rzetelność i odpowiedzialność to cechy, którymi będę kierować się pracując w Radzie Miasta Kościerzyna. Proszę o Wasze poparcie w nadchodzących wyborach.

5

Dębowa, Jesionowa, Klonowa, Marii Skłodowskiej – Curie 21, 23, 25, 27, 29

Łukasz Chmiel

Chmiel Łukasz

Mam 23 lata, z zawodu jestem technikiem ekonomistą. W tym roku ukończyłem studia w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Zarządzanie Systemami Kryzysowymi. Obecnie pełnię funkcję kierownika zespołu ratowników na obiekcie Aqua Centrum w Kościerzynie. Jestem Ratownikiem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i od 10 lat działam w tej organizacji.

 

W Radzie Miasta zaangażuję się w sprawy związane z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym. Szczególnie bliskie będą mi zagadnienia nabywania przez dzieci i młodzież umiejętności pływackich z wykorzystanie miejskiego kąpieliska i basenu. Będę wspierał tworzenie takich miejsc dla młodych Kościerzaków, by mogli aktywnie spędzać czas i rozwijać swoje zainteresowania.

 

6

Stanisława Staszica

Jan Recław

Recław Jan

Moją pasją jest historia kolei. Pracuję jako Kierownik Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie. Zamiłowanie do historii i tradycji chętnie przekazuję młodszym pokoleniom. Za swój największy sukces uważam wyremontowanie Skansenu Parowozownia, który jest dzisiaj wizytówką turystyczną Kościerzyny.

 

Jako radny zadbam o rozwój turystyki i kultury. Będę działał na rzecz upowszechnienia historii kolejnictwa na Ziemi Kościerskiej. Ważny będzie dla mnie rozwój i promowanie miasta dzięki szerokiej ofercie kulturalnej, a zwłaszcza muzealnej. Mam nadzieję, że dzięki rozwojowi turystyki w Kościerzynie powstaną nowe miejsca pracy.

7

Władysława Reymonta, Marii Skłodowskiej – Curie 24, 26, 28, 30, 32, 34

Rafał Traczykowski

Traczykowski Rafał

Kościerzak od urodzenia. Z żoną wychowujemy syna i córkę. Moją pasją jest sport, czynnie uprawiam siatkówkę. Pracuję jako Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie.

 

Jako radny zadbam o poprawę bezpieczeństwa na terenie miasta Kościerzyna. Na naszym osiedlu ważne będzie dla mnie urządzenie nowoczesnego i przyjaznego placu zabaw. Postaram się o remont ulicy Reymonta.

8

Fiołkowa, Józefa Hallera, Jagodowa, Jaśminowa, Jeżynowa, Kalinowa, Konwaliowa, Lawendowa, Malinowa, Ignacego
Paderewskiego, Alojzego Piechowskiego, Powojowa, Poziomkowa, Lubomira Różyckiego, Sasankowa, Marii
Skłodowskiej – Curie 31, 33, 35, 37, 39, od 41, Szydlice, Henryka Wieniawskiego, Wrzosowa, Zawilcowa, Żurawinowa

Leszek Tomaczkowski

Tomaczkowski Leszek

Jestem rodowitym Kościerzakiem. Żonaty, mam dwóch dorosłych synów. Pracuję jako kierownik Ośrodka Sportowo-Szkoleniowego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu. Członek kościerskiego WOPR.

 

Będę zabiegał o budowę i remonty dróg na nowo powstałym osiedlu przy szpitalu. Chciałbym zająć się promocją zdrowego stylu życia poprzez propagowanie aktywności fizycznej wśród mieszkańców Kościerzyny. Zadbam o bezpieczeństwo osób korzystających z kościerskich kąpielisk. Chcę wspierać rozbudowę ścieżek rowerowych i „siłowni pod chmurką”.

9

Fryderyka Chopina, Witolda Małcużyńskiego, Stanisława Moniuszki, Karola Szymanowskiego

Grażyna Stasiak

Stasiak Grażyna

Urodziłam się na Śląsku, ale od prawie 30 lat mieszkam, pracuję i działam na rzecz Kościerzyny. Moje życie zawodowe i prywatne poświęcam dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej pracując w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Od początku współpracuję z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, podejmując różne działania, w tym comiesięczne msze święte integrujące dzieci i ich rodziny oraz coroczne spotkania z Mikołajem. W życiu cenię uczciwość, wrażliwość na potrzeby innych, umiejętność współpracy. Chciałabym podjąć działania w kierunku umożliwienia wykupu mieszkań TBSu na własność.

Mam nadzieję, że moja wiedza i doświadczenie przydadzą się w pracy samorządowej.

Osiedle KTBS, na którym mieszkamy, niedługo kończy 15 lat. Już czas, żeby było bardziej przyjazne dla swoich mieszkańców. Potrzebujemy:

- nowych dróg i chodników osiedlowych (ul. Moniuszki) oraz remontu istniejących (ul. Małcużyńskiego i Piechowskiego),

- nowoczesnego zagospodarowania terenów rekreacyjnych, przywrócenia boiska sportowego dla naszej młodzieży,

- dodatkowych miejsc parkingowych,

- czystego powietrza i środowiska.

Chcemy mieszkać spokojnie i bezpiecznie, dlatego zadbam o:

- oświetlenie ulic, parkingów i placów zabaw,

- monitoring osiedlowy,

- bezpieczną drogę z naszego osiedla do szkoły.

 

10

Cypriana Kamila Norwida, Marii Skłodowskiej-Curie 36, 38, 40

Wojciech Pestka

Pestka Wojciech

Jestem na emeryturze, mam wspaniałą rodzinę, żonę, 3 synów, 3 synowe i 3 wnuków. Pracuję społecznie w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim i Polskim Związku Filatelistycznym. Moje hobby – genealogia. Moja rodzina związana jest od sześciu pokoleń z miastem Kościerzyna.

 

Zamierzam działać na rzecz rozwoju miasta, jego mieszkańców, emerytów, rencistów w szczególności. Bardzo leżą mi na sercu sprawy kultury i promocji miasta jako ośrodka tradycji i kultury kaszubskiej.

11

Adama Asnyka, Władysława Broniewskiego, Jana Brzechwy, Aleksandra Fredry, Konstantego Ildefonsa
Gałczyńskiego, Jana Kochanowskiego, Marii Konopnickiej, Mikołaja Kopernika, Józefa Ignacego Kraszewskiego,
Legionów Polskich, Adama Mickiewicza, Zofii Nałkowskiej, Elizy Orzeszkowej, Mikołaja Reja, Henryka Sienkiewicza,
Juliusza Słowackiego, Leopolda Staffa, Kazimierza Przerwy Tetmajera, Juliana Tuwima, Melchiora Wańkowicza,
Stefana Żeromskiego

Rajmund Knitter

Knitter Rajmund

 

31 lat. Historyk i muzealnik. Na co dzień pracuję w Muzeum Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie pełniąc funkcję Kierownika Działu Historii i Kultury Ziemi Kościerskiej. Współzałożyciel Stowarzyszenia Odtwórców Historycznych Drużyny „Niflheim”, w którym pełnię funkcję sekretarza. Od wielu lat angażuję się w sferze kulturalnej, a szczególnie muzycznej miasta.

 

Jako radny zadbam o dalsze podniesienie jakości nauczania w szkołach i zwiększenie dostępności do zajęć pozalekcyjnych. Będę wspierał inicjatywy kościerskich organizacji z zakresu kultury, promocji regionu i tradycji kaszubskiej. Chcę, aby nasze miasto było przyjazne dla osób niepełnosprawnych. Będę starał się o stworzenie przyjaznych warunków dla rozwoju bazy turystyczno-kulturalnej.

12

31 stycznia 1920 r., 66 Kaszubskiego Pułku Piechoty, Kupiecka, Bolesława Prusa, Różana, Rzemieślnicza, Władysława
Sikorskiego, Marii Skłodowskiej – Curie 1 – 20, 22

Anna Ziomkowska

Ziomkowska Anna

Ekonomista – z wykształcenia. Prowadzę biuro rachunkowe w Kościerzynie. Mama – z umiłowania.  Wychowuję troje wspaniałych dzieci. Choreograf i nauczyciel tańca – z wyboru. Od 12 lat jestem kierownikiem Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Kościerzyna”.

 

W Radzie Miasta chciałabym zająć się oświatą i wychowaniem oraz najtrudniejszą dziedziną – kulturą. Na kulturę – duchową część naszego życia zawsze skąpi się pieniędzy. Gdy szuka się oszczędności najłatwiej „tnie się wydatki na kulturę”. A przecież gdy społeczeństwo będzie zdrowe i wypełnione duchowo- kulturalnie lepiej będzie mu się żyć w naszym mieście. Moje hasła to:

Wychowanie przez kulturę – taniec, śpiew i muzyka od najmłodszych lat.

Dom Kultury tętniący życiem.

Aktywizacja mieszkańców Kościerzyny do aktywnego, zdrowego trybu życia.

4) Bezpieczne szkoły.

13

Teodora Bolduana, Jeziorna, Lipowa, Strzelecka, Strzelnica, Lubomira Szopińskiego, Świętojańska, Romualda
Traugutta, Józefa Wybickiego, Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców

Łukasz Konert

Konert Łukasz

 

Mam 34 lata, żonaty, z wykształcenia nauczyciel historii, syn Marcin. Interesuję się militariami i sportem. Uwielbiam jazdę rowerową i bieganie. Pracuję w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1. Doświadczenia zawodowe zdobywałem również jako strażnik gminny i wychowawca w OHP.

 

Chciałbym zająć się problematyką sportu, tj. jego propagowaniem nie tylko wśród dzieci i młodzieży, ale także osób dorosłych. Jako młody ojciec chciałbym zadbać o miejsca przyjazne rodzinom z małymi dziećmi. Ważne dla mnie jest również bezpieczeństwo w mieście.

14

Antoniego Abrahama, Floriana Ceynowy, Hieronima Derdowskiego, Gryfa Pomorskiego, Teodory i Izydora
Gulgowskich, Aleksandra Majkowskiego, Franciszka Marchewicza, Tomasza Rogali, Hanki Sawickiej, Szkolna

Karolina Chmielewska

Chmielewska Karolina

Mam 37 lat. Jestem mężatką, mam dwoje dzieci, wykształcenie wyższe handlowe. Wspólnie z mężem od 16 lat prowadzę działalność gospodarczą – sklepy. Jestem osobą przedsiębiorczą, wrażliwą na ludzkie sprawy. Potrafię wsłuchać się w potrzeby ludzi oraz rozwiązywać ich problemy. W swoim działaniu jestem skuteczna, a cele osiągam stosując się do starej maksymy „zgoda buduje, niezgoda rujnuje”.

 

Chciałabym zająć się problemami społecznymi na osiedlu T. Rogali. Doprowadzić do powstania nowej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Publicznych Nr 2. Doprowadzić do powstania miejsc parkingowych przy Przedszkolu Samorządowym nr 7, rozszerzenia oferty zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży. Będę zabiegać o powstanie Klubu Seniora na moim osiedlu i siłowni na świeżym powietrzu.

15

Marii Bolewskiej, Franciszka Borzyszkowskiego, ks. Konstantego Damrota, Władysława Glocka, Jana Gończa, Jana
i Stanisława Gostkowskich, dr Leona Heykego, ks. Hilarego Jastaka, ks. Władysława Landowskiego, Klemensa
Lniskiego, gen. Stanisława Maczka, Os. 1000-lecia, Józefa Piłsudskiego, Ignacego Przebendowskiego, Remusa, ks.
Bernarda Sychty, Tomasza Targowskiego, ks. Józefa Wryczy, Piotra Wysockiego, Katarzyny Żyndy

Marian Puzdrowski

Puzdrowski Marian

Mam 55 lat, żonaty, dwoje dorosłych i usamodzielnionych dzieci. Z wykształcenia jestem technikiem budowlanym. Do 2013 roku całą pracę wiązałem z tym zawodem. Od maja 2013 r. pracuję w KOSiR Kościerzyna, na stanowisku specjalisty do spraw obsługi technicznej – konserwator. Do moich obowiązków należy m.in. utrzymanie w należytym stanie technicznym obiektów sportowych (boisk), kąpieliska miejskiego, lodowiska, torów łuczniczych itp.

.

Jako radny zadbam o wsparcie i integrację osób najsłabszych i wykluczonych. Będę wspierał inicjatywy zmieniające Kościerzynę w miasto przyjazne dla osób niepełnosprawnych. Ważna będzie dla mnie modernizacja obiektów sportowych należących do miasta (boiska, kąpielisko, ścieżki rowerowe) i maksymalne ich wykorzystanie na  różnorodne  zajęcia, głównie dla młodzieży. Promowanie przez miasto talentów. Chcę poszerzyć dialog społeczny z mieszkańcami, szukać ich racjonalnej pomocy w zarządzaniu miastem

16

Biała, Błękitna, Bursztynowa, Gwiezdna, Gałęźna, Karpiowa, Kartuska, Księżycowa, Ignacego Krasickiego, Łąkowa,
Piaskowa, Słoneczna, Srebrzysta, Wiejska, Zielona, Złocista

Izabela Kaszubowska

Kaszubowska Izabela

 

Mam 43 lata. Jestem mamą córki – studentki. Z wykształcenia i zamiłowania jestem pedagogiem i logopedą. Od wielu lat pracuję w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kościerzynie.

 

W Radzie Miasta chciałabym zająć się sprawami związanymi z edukacją oraz ciekawą ofertą pozalekcyjną dla dzieci i młodzieży. Będę starać się o budowę siłowni zewnętrznej oraz nowoczesne i bezpieczne place zabaw. Bliskie są mi osoby starsze, dlatego chcę im poświęcić swój czas i zadbać o utworzenie klubu seniora na naszym osiedlu.

17

Bazowa, Budowlanych, Chłodna, Drogowców, Jedności Robotniczej, Kolejowa, Krótka, Letnia, Mała Kolejowa,
Miedziana, Przemysłowa, Składowa, Stalowa, Widokowa

Zenon Gliwa

Zenon Gliwa

 

63 lata, wykształcenie średnie – technik ekonomista. Pracuję w drogach jako operator maszyn drogowych, doświadczony budowniczy dróg.

 

Będę dbał o równomierny rozwój Kościerzyny, szczególną uwagę zwracając na tereny zaniedbane. Postaram się o rewitalizację ul. Przemysłowej i najbliższej okolicy. Będę zabiegał o chodnik i ścieżkę rowerową przy ul. Przemysłowej.

18

Xawerego Dunikowskiego, Jana Michałowicza, Osiedle za Lasem, Polskiego Czerwonego Krzyża, Rolnicza, Sobótki,
Jakuba Tatarkiewicza, Towarowa, Transportowców, Wita Stwosza, Mariana Wnuka

Wojciech Andrzejewski

Andrzejewski Wojciech

Jestem przedsiębiorcą, prowadzę działalność gospodarczą w branży gastronomicznej oraz sklep spożywczo-warzywny. Od lat jestem na własnym rozrachunku. Wcześniej pracowałem na kontrakcie w Holandii. Mam doświadczenie europejskie, lecz najlepiej czuję się tutaj, w Kościerzynie. Przede wszystkim jestem optymistą.

 

W Radzie Miasta Kościerzyna będę popierał działania zapisane w dokumentach strategicznych, które mają na celu rozwój naszego miasta. Będę otwarty na nowe wyzwania i współpracę z mieszkańcami. Do najważniejszych zadań na dziś należy dla mnie rozwiązanie problemów związanych  z zanieczyszczeniem powietrza.

19

Józefa Chełmońskiego, Juliana Fałata, Artura Grottgera, Christiana Ignacego Jereczka, Juliusza Kossaka, Jacka
Malczewskiego, Stanisława Małachowskiego, Markubowo, Jana Matejki, Piotra Michałowskiego, Mostowa, Plebanka,
Skarszewska, Sosnowa, Świerkowa, Witkacego, Stanisława Wyspiańskiego

Krzysztof Lipski

Krzysztof Lipski

Jestem radnym obecnej kadencji. Przez 4 lata skutecznie działałem na rzecz rozwoju Kościerzyny. Byłem i nadal jestem człowiekiem z pomysłami, które już zrealizowałem w naszym okręgu, m. in. Park Rodzinny nad jeziorem Kaplicznym, uporządkowanie terenu na Osiedlu Świętopełka, poprawa bezpieczeństwa na drogach w naszym osiedlu (ul. Skarszewska i ul. Matejki, ul. Kapliczna). Jestem pełen optymizmu i zapału oraz wiary w to, że znowu uda mi się zrealizować inwestycje służące mieszkańcom naszego miasta.

 

Jako radny kolejnej kadencji zamierzam wdrożyć nowe przedsięwzięcia. Planuję rozszerzyć projekt związany z Parkiem Rodzinnym nad jeziorem Kaplicznym, w tym utworzyć ścieżkę edukacyjno-przyrodniczą. Zadbam też o odtworzenie jedynego w mieście wodospadu i urządzenie tam pięknego miejsca rekreacyjnego. Priorytetem będzie dla mnie bezpieczeństwo dotarcia dzieci do Zespołu Szkół Publicznych nr 3  w Kościerzynie. Będę popierał wszelkie inicjatywy związane z budową mieszkań socjalnych i komunalnych.

20

Dworcowa, Jana Karnowskiego, Mała Dworcowa, Mestwina II, Franciszka Sędzickiego, Władysława Szulca,
Świętopełka

Ryszard Rolbiecki

Rolbiecki Ryszard

Jestem rodowitym Kościerzakiem. Kontynuuję rodzinną tradycję prowadząc firmę budowlaną.  Jestem członkiem Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych. Wspieram odbudowę zabytkowych budynków w Kościerzynie.

 

Jako radny zrobię wszystko, aby zostały wyremontowane ulice Świętopełka, Sędzickiego i Mała Dworcowa oraz zbudowany parking dla rodziców przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3. Ważne będą dla mnie sprawy osób starszych, zadbam o utworzenie klubu seniora na naszym osiedlu.

21

3 Maja, Długa, Gdańska, Kamienna, Kapliczna, Kościelna, Kowalska, Mała Młyńska, Mazurka Dąbrowskiego,
Miodowa, Młyńska, Ogrodowa, Partyzantów, Plac św. Jana Pawła II, Ratuszowa, Rynek, Rynkowa, Słodowa,
Spichlerzowa, Targowa, Józefa Tkaczyka, Wodna, Wojska Polskiego do 6, Źródlana

Robert Świeczkowski

Swieczkowski Robert

Prowadzę rodzinną firmę – Zakład Kamieniarski. Jestem radnym obecnej kadencji. Jako człowiek ambitny, odpowiedzialny i niekonfliktowy przez 4 lata działałem na rzecz rozwoju naszego miasta. Szczególnie ważne były dla mnie inwestycje drogowe oraz budowa nowych placów zabaw.  Dbałem też o rozwój sportu i powstanie nowych miejsc rekreacyjnych, w tym siłowni zewnętrznych.

 

Zrobię wszystko, aby rozwiązać problem nierównej kostki brukowej na kościerskim Rynku. Będę dbał o remonty dróg i chodników.  Ważna będzie dla mnie poprawa czystości powietrza w centrum Kościerzyny.

 

Copyright © 2010 Zdzislaw CZUCHA