O pomniku Józefa Wybickiego

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Pomnik Józefa Wybickiego, a szczególnie jego otoczenie i plac przed pomnikiem były przedmiotem konkursu urbanistyczno-architektonicznego zorganizowanego i ogłoszonego przez miasto Kościerzyna.

Pomnik Józefa Wybickiego ustawiono w połowie lat siedemdziesiątych i od tamtego czasu na trwałe wpisał się w krajobraz naszego miasta. Otoczenie i sposób zagospodarowania terenu wokół pomnika przez lata nie ulegały większym zmianom. Po uporządkowaniu terenu pomiędzy ul. Ogrodową oraz Wojska Polskiego oraz modernizacji targowiska przy ul. Targowej w ramach unijnego programu "Mój Rynek" przychodzi pora na rewitalizację terenu wokół pomnika Józefa Wybickiego.

Sąd konkursowy miał trudne zadanie, gdyż musiał dokonać oceny i wybrać najlepsze opracowanie spośród dwunastu prac, które zostały dopuszczone do ostatniego etapu oceny. Opracowanie, które decyzją sądu konkursowego zostanie uznane za najlepsze, będzie podstawą do sporządzenia dokumentacji technicznej wielobranżowej, na podstawie której wykonana będzie rewitalizacja placu i otoczenia wokół pomnika Józefa Wybickiego.

Zdzisław Czucha
Copyright © 2010 Zdzislaw CZUCHA