Zabierz głos w ważnych sprawach!

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

W dniu 7 sierpnia br. zapraszam wszystkich mieszkańców Kościerzyny do Sali Widowiskowej im. Lubomira Szopińskiego, gdzie odbędą się debaty poświęcone: projektowi "Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej", konsultacjom na temat Kościerskiego Parku Kultury, Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Kościerzyna oraz Strategii Rozwoju Przedsiębiorczości.

  • godz. 9:30 – konferencja inaugurująca projekt pn. „Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej”, na którą zapraszamy serdecznie w imieniu wszystkich członków Kościerskiego Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Zachęcamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami nt. przedsięwzięcia dostępnymi pod adresem http://koscierzyna.gda.pl/portal?id=1146839.  
  • godz. 11:00 – debata konsultacyjna dotycząca koncepcji urbanistyczno-architektonicznych zagospodarowania terenów Kościerskiego Parku Kultury, dostępnej pod adresem http://koscierzyna.gda.pl/portal?id=1193401

Po debacie odbędzie się losowanie nagród wśród mieszkańców posiadających  zaproszenie otrzymane podczas wystawy prezentującej poszczególne koncepcje, która odbyła się w dniach 17 - 18 lipca br. na Rynku Miasta.

  • godz. 12:00 – konsultacje projektu Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Kościerzyna, kluczowego dokumentu wytyczającego kierunki rozwoju miasta, połączone z prezentacją „Strategii rozwoju przedsiębiorczości w kontekście zarządzania zmianą gospodarczą”. Strategia dostępna pod adresem http://koscierzyna.gda.pl/portal?id=1193669


Zdzisław Czucha

Copyright © 2010 Zdzislaw CZUCHA