Pakiet onkologiczny dla Pomorza

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Pod takim przesłaniem w dniu wczorajszym podczas konferencji odbywającej się Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie dyskutowano nad założeniami rządowego programu leczenia chorób onkologicznych. Duża frekwencja oraz udział wszystkich przewidzianych w programie osób gwarantował zrealizowanie celów zakładanych przez organizatorów konferencji.

Po wystąpieniu Prezesa Zarządu Szpitala Pana Wiktora Hajdenrajcha oraz Pana Marszałka Mieczysława Struka, przedstawiłem możliwości budowy marki miasta w oparciu o markę szpitala, wskazując na obopólne korzyści. Współpraca z sektorem usług zdrowotnych konsekwentnie realizowana tak na terenie miasta, a także powiatu kościerskiego ma doprowadzić do wytworzenia nowej marki całorocznych usług ochrony zdrowia (usługi rehabilitacyjne, profilaktyka, leczenie chorób cywilizacyjnych, opieka nad osobami starszymi, wdrażanie programów profilaktycznych). Docelową marką powinno być uzyskanie statusu uzdrowiska.

Pan Sławomir Neuman, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia przedstawił główne założenia i planowane do osiągnięcia cele programu. Zgromadzeni licznie na konferencji lekarze i ordynatorzy zadawali szereg pytań, na które odpowiedzi udzielał Pan Minister.

Dr hab. n. med. Jacek Zieliński, Konsultant Wojewódzki ds. Chirurgii Onkologicznej przedstawił zasady wdrażania pakietu onkologicznego na Pomorzu. Podsumowaniem konferencji była ożywiona dyskusja nad możliwościami i terminami utworzenia oddziału onkologicznego w kościerskim szpitalu.

Wychodząc naprzeciw tym zamierzeniom w ramach Zintegrowanych Porozumień Terytorialnych (projekty Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyna) wspólnie z samorządem województwa pomorskiego planujemy zmodernizować nasz szpital tworząc projekt obejmujący m.in. scentralizowaną diagnostykę onkologiczną i chemioterapię dzienną. W ramach projektu zakupiona zostanie nowoczesna wysokospecjalistyczna aparatura diagnostyczna, a szpital ma wprowadzić pakiet onkologiczny. Planowany koszt zadania to 11,54 mln zł.

Podsumowania konferencji dokonała Pani Hanna Zych-Cisoń, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego.

Głównym celem konferencji był przed wszystkim jej informacyjny charakter oraz zwrócenie uwagi na nowe plany rozwojowe naszej placówki szpitalnej, a także powiązanie ich z planami i programami medycznymi na poziomie krajowym. Cel ten został w pełni zrealizowany.

Zdzisław Czucha
Copyright © 2010 Zdzislaw CZUCHA