Dyrektor Generalny RIGP wybrany

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Zarząd Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na swym posiedzeniu w dniu 8 stycznia zatwierdził formalnie moją kandydaturę na stanowisko Dyrektora Generalnego Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Praktycznie już od początku roku analizowałem różne obszary działalności, które mają wpływ na bieżące funkcjonowaniem, jak też realizację zadań statutowych Izby.

Już te kilka dni dało mi wyobrażenie o ogromie zadań stojących tak przed zarządem, jak też kierownictwem i załogą Izby. Najbliższe tygodnie to z pewnością okres, w którym wyznaczone zostaną cele oraz plany pracy na cały rok z wyznaczeniem celów długookresowych.

Zdzisław Czucha


alt
Copyright © 2010 Zdzislaw CZUCHA