Program PO: Budujmy w zgodzie. Z szacunkiem dla ludzi.

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Program Platformy Obywatelskiej dla miasta Kościerzyna i powiatu kościerskiego 4 listopada zaprezentował licznie zgromadzonym w „Strzelnicy” mieszkańcom kandydat na burmistrza Zdzisław Czucha oraz kandydaci na radnych miasta i radnych powiatu kościerskiego.

Kościerzyna systematycznie rozwija się i nie potrzebuje ryzykownych przemian. Program zrównoważonego rozwoju miasta i powiatu jest od dawna gotowy i od wielu lat wdrażany. Profesjonalnie opracowany, skonsultowany z mieszkańcami, uchwalony przez radę miasta i radę powiatu. Podstawę i fundament do planowania rozwoju na kolejne lata stanowią funkcjonujące i obowiązujące dokumenty strategiczne: „Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Kościerzyna na lata 2005-2015” i „Strategia Rozwoju Gospodarczego Ziemi Kościerskiej na lata 2010-2025”. To one wskazują priorytety i cele, które powinny stanowić wyznacznik działania władz samorządowych.

P
rogramy rozwojowe zawarte w strategiach powstawały w wyniku publicznych debat, a ich skonsultowanie z przedstawicielami środowisk reprezentujących mieszkańców jest gwarancją, że odpowiadają na potrzeby Kościerzaków. Tylko opierając się na tych dokumentach można zagwarantować przemyślane i oczekiwane rozwiązania. Współtwórcami dokumentów strategicznych są mieszkańcy miasta i powiatu, to na ich opiniach oparła się Platforma Obywatelska konstruując program. Szanując ludzi chce w zgodzie budować lepszą przyszłość naszej małej ojczyzny.

Platforma Obywatelska stawia na społeczeństwo i rozwój. Obwodnica Kościerzyny, współpraca z przedsiębiorcami i preferencje dla tworzących miejsca pracy, poprawa lokalnej infrastruktury poprzez budowę i modernizację dróg, wsparcie najsłabszych, szeroka oferta kulturalna i sportowa, współpraca z organizacjami pozarządowymi – to tylko niektóre z zadań tworzących miejsce przyjaznych ludziom i odpowiedzialnych przemian. Kościerski Park Kultury, Centrum Kultury Kaszubskiej, Centrum Wspierania Biznesu stanowią konkretną ofertę dla mieszkańców miasta i powiatu. Nowatorskim pomysłem jest propozycja powołania Młodzieżowej Rady Miasta, czyli włączenia młodych ludzi w proces podejmowania strategicznych decyzji dotyczących Kościerzyny. To również oni powinni decydować o przyszłości naszego miasta.

Platforma Obywatelska myśli strategicznie i wyznacza kierunek rozwoju na wiele lat. Czas rozpocząć dyskusję o marce miasta i powiatu. Kościerzyna to centrum ziemi Kościersko-Zaborskiej o walorach uzdrowiskowych. Powinna posiadać dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną i społeczną, przyjazną dla mieszkańców i turystów. Konsultowane z mieszkańcami plany rozwojowe czekają na realizację.

Szczegóły programu znaleźć można w zakładce PROGRAM.

   alt   alt


  alt 

Copyright © 2010 Zdzislaw CZUCHA