Oświadczenie Platformy Obywatelskiej

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

W nawiązaniu do bezprecedensowego ataku Pana Marcina Modrzejewskiego na program Platformy Obywatelskiej pragniemy przedstawić nasze stanowisko.

Z przykrością stwierdzamy, że język agresji używany przez Pana Modrzejewskiego zarówno na jego blogu, jak i podczas publicznych wystąpień niestety wpisuje się w ogólnopolski problem jakości debaty publicznej. Język ten nie przystoi osobie reprezentującej Mieszkańców naszego miasta, osobie sprawującej tak wysoki urząd publiczny.

Ze zdziwieniem stwierdzamy, że przyczyną frustracji i nerwowego zachowania Pana Modrzejewskiego jest publiczne przedstawienie przez Platformę Obywatelską spójnego programu wyborczego zarówno do Rady Powiatu, Rady Miasta oraz kandydata na burmistrza miasta. Nasz program zaprezentowany publicznie, jako jedyny oparty jest o strategiczne dokumenty przyjęte uchwałami Rady Powiatu i Rady Miasta. Są nimi: "Strategia Rozwoju Ziemi Kościerskiej na lata 2010-2025" oraz "Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Kościerzyna na lata 2005-2015".

Dokumenty te są dobrem publicznym, z których ma obowiązek korzystać każdy, kto odpowiedzialnie chce decydować o przyszłości naszego miasta i powiatu.

Strategia jest dokumentem żywym, podlegającym regularnym (co 2 lata) aktualizacjom. Zgodnie z harmonogramem aktualizację rozpoczęto w 2007 roku i ustalenia z konsultacji społecznych formalnie zaakceptowano w kwietniu 2008 roku Podobnie w połowie roku 2010 Strategia powinna być zaktualizowana, czego jednak nie zrobiono.

Jesteśmy zdumieni faktem, że Pan Modrzejewski wstydzi się korzystać ze Strategii, która wyznacza kierunki rozwoju miasta na wiele lat i uwzględnia oczekiwania Mieszkańców.

Rozumiemy, że trudno przyznać się Panu Modrzejewskiemu do swoich błędnych decyzji. Jednak wszyscy i tak już wiedzą, jak złe jest planowanie inwestycji, jak  rośnie zadłużenie miasta, jak niska jest skuteczność w pozyskiwaniu środków unijnych (na mieszkańca pozyskano jedynie 726 zł z Unii Europejskiej, przy średniej wojewódzkiej 2900 zł), jak dramatyczna jest sytuacja finansowa kościerskiej kultury. Zabiegi, jakie stosuje Pan Modrzejewski, to celowe odwracanie uwagi od rzeczywistych problemów miasta.

Mamy nadzieję, że w dalszej części kampanii wyborczej toczyć się będzie rzeczowa dyskusja o prawdziwych problemach i kierunkach rozwoju naszego miasta.

Piotr Lizakowski
przewodniczący
Zarządu Powiatowego Platformy Obywatelskiej
w Kościerzynie
Copyright © 2010 Zdzislaw CZUCHA