Debaty rolne w Człuchowie i Chojnicach

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

W dniu 8 listopada od godz. 9.30 w Człuchowie oraz od godz. 13.00 w Chojnicach trwało spotkania  poświęcone rozwojowi obszarów wiejskich. Tradycyjne organizowane juz trzeci rok z rzędu przez posła Zdzisława Czuchę debaty odbywające się pod hasłem "Rozwój obszarów wiejskich a Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej"   gromadzą wiele osób, którym bliskie są sprawy rozwoju na terenach wiejskich i małych miejscowości.
 
 
alt

Podczas spotkań poruszono wiele spraw dotyczących tak bieżącej sytuacji, jak też perespektyw na przyszłość. Głównym tematem dyskusji była jednak przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej po roku 2013, co bardzo szeroko omówił Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke. Poseł Zdzisław Czucha - pomysłodawca spotkań i ich główny organizator przedstawił możliwości, jakie dają nam środki UE na rozwój polskiej wsi.


Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Grzegorz Świtała omówił organizację doradztwa rolniczego. Przedstawiciel Pomorskiej Izby Rolniczej zaprezentował stanowisko samorządu rolniczego wobec Współnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. W dyskusji wiele krytycznych uwag zgłaszano do systemu odszkodowań za szkody wyrządzane przez zwierzynę na polach i uprawach. Szczególnie uciążliwości dotyczą szkód wyrządzanych przez zwierzęta prawnie chronione, jak bobry czy też żurawie i kormorany. Wiele kontrowersji budziła też ustawa o ubezpieczeniach zwierząt i upraw nie gwarantująca w przypadku powstania szkody należytego  i adekwatnego do szkody odszkodowania. Ożywioną dyskusję wywołał też projekt ustawy omawiany w Sejmie, a umożliwiający zakup ziemi przez rolników z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych.

alt     alt
Copyright © 2010 Zdzislaw CZUCHA