Program

PROGRAM DLA KOŚCIERZYNY

 

KOŚCIERSKA MARKA

100% dla KOŚCIERZYNY

 

 

MIASTO PRZYJAZNE DLA WSZYSTKICH 
 • Kościerski Park Kultury
 • Zagospodarowanie terenów jezior Gałęźnego, Kaplicznego, Wierzysko
 • Park za Urzędem Miasta
 • Zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych w osiedlach (Gałczyńskiego, Hallera, Rogali…. )
 • Zieleń i place zabaw i rekreacji  w osiedlach

 

CZYSTE POWIETRZE 
 • Wsparcie finansowe na zakup ekologicznych źródeł ciepła
 • Promocja ekologicznych paliw
 • Bezpłatne doradztwo energetyczne dla mieszkańców i przedsiębiorców
 • Likwidacja korków w mieście
 • Promocja komunikacji miejskiej
 • Promocja odnawialnych źródeł energii
 • Energooszczędne oświetlenie

 

WYSOKI POZIOM EDUKACJI
 • Podnoszenie poziomu nauczania w szkołach i przedszkolach
 • Nowoczesne wyposażenie dla szkół i przedszkoli
 • Zajęcia wyrównawcze i pozalekcyjne

ROZWÓJ KULTURY I SPORTU
 
 • Promocja miasta poprzez ofertę kulturalną i sportową
 • Nowe inwestycje w bazę sportową
 • Promocja aktywnego stylu życia i zdrowego żywienia
 • Wsparcie dla zespołów i klubów sportowych

 

OFERTA DLA MŁODZIEŻY 
 • Miejsca rekreacji
 • Panele fotowoltaiczne do ładowania smartfonów dostępne w miejscach publicznych
 • Rozwój umiejętności komputerowych  i medialnych
 • Strefy wymiany wiedzy
 • Organizacja praktyk i wymiany międzynarodowej
 • Budowa skateparku
 • Młodzieżowe kluby sportowe
 • Koncerty zespołów młodzieżowych
 • Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta

 

WSPARCIE DLA SENIORÓW 
 • Dzienny dom pobytu seniora
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku     

- nauka technik komputerowych

- nauka języków obcych

- zasady bezpiecznej komunikacji i inne

 • Markowe koncerty
 • Oferta aktywnego spędzenia czasu
 • Współpraca z Radą Seniorów

 

LOKALNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
 •  Wsparcie dla firm rodzinnych i przedsiębiorców
 • Oferta dla inwestorów i nowe tereny inwestycyjne

 

ZIELONE MIEJSCA REKREACJI I ODPOCZYNKU 
 • Zieleń w osiedlach z miejscami rekreacji i odpoczynku
 • Wsparcie mieszkańców przy zakładaniu ogrodów i sadzeniu drzew
 • Estetyzacja miasta poprzez atrakcyjną zieleń miejską
 • Czystość i porządek w mieście
 • Ogrodnik miejski

 

KOMUNIKACJA PUBLICZNA
 • Budowa dróg i ścieżek rowerowych oraz parkingów osiedlowych
 • Rozwój komunikacji miejskiej

- zakup ekologicznych autobusów,

- montaż wiat przystankowych z miejscami do siedzenia

- dostosowanie tras i rozkładu jazdy do potrzeb mieszkańców

 • Modernizacja dworca kolejowego i autobusowego

 

BUDŻET OBYWATELSKI

 

 • Inwestycje w osiedlach według głosowania mieszkańców

 

INWESTYCJE POTRZEBNE MIESZKAŃCOM
 •  Rozbudowa sieci ciepłowniczej
 • Budowa kogeneracji gazowej
 • Modernizacja oczyszczalni ścieków
 • Modernizacja ujęcia wody
 • Budowa mieszkań-kościerski program mieszkaniowy


BUDOWA MARKI KOŚCIERZYNY
 • Promocja miasta
 • Promocja MARKOWYCH produktów miejskich
 • Współpraca międzynarodowa i partnerska



KOŚCIERSKA MARKA

100% dla KOŚCIERZYNY

Copyright © 2010 Zdzislaw CZUCHA