Działalność społeczna

SPORT

Sport jest moim hobby. Piłka nożna, golf, tenis stołowy, narciarstwo, sporty rowerowe i wodne to dyscypliny, które aktywnie uprawiam, ale ważne jest dla mnie przede wszystkim bieganie. Często spotkać mnie można wczesnym rankiem w okolicach Strzelnicy na porannym treningu. Dlatego moje sportowe pasje wykorzystuję w społecznej działalności na rzecz rozwoju sportu i promowania aktywnego wypoczynku naszych mieszkańców.

alt

 

Kościerski Uczniowski Klub Sportowy REMUS


W 2002 roku współpracując z dyrektorami kościerskich szkół, nauczycielami wychowania fizycznego, rodzicami, dziećmi i młodzieżą powołaliśmy Kościerski Uczniowski Klub Sportowy REMUS. Zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia od samego początku jestem członkiem zarządu klubu pełniąc obowiązki prezesa.  Czteroosobowy zarząd działa społecznie, a klub nie prowadzi działalności gospodarczej. Głównym celem działalności klubu jest rozwój sportowy dzieci i młodzieży - staramy się rozwijać pasje sportowe wśród Kościerzaków. Klub systematycznie się rozwija, a tym samym przybywa także obowiązków. Rozpoczynaliśmy od sekcji lekkoatletycznej. Dzisiaj prowadzimy też sekcje koszykówki, tenisa stołowego, rowerową oraz lekkoatletyczną.. Zawodnicy sekcji tenisa stołowego osiągają coraz lepsze wyniki i z pewnością będzie o nich głośno w nadchodzących latach. Sekcja koszykówki już okrzepła i skutecznie wrasta w kościerski krajobraz sportowy. Sekcja rowerowa daje możliwość do amatorskiego uprawiania sportów rowerowych dla wszystkich chętnych. A sekcja lekkoatletyczna jest przedmiotem naszej dumy. Mistrzowskie osiągnięcia i doskonałe wyniki naszych zawodników skutecznie promują miasto i powiat. Corocznym ukoronowaniem naszej działalności są Kościerskie Biegi Uliczne, których już 16 edycji zgromadziło  na starcie co najmniej kilka tysięcy biegaczy. Praca w klubie wymaga dużego zaangażowania, ale przynosi też wiele satysfakcji. Jako prezes klubu aktywnie biorę udział w organizacji zawodów, pozyskiwaniu sponsorów, wspieraniu młodych sportowych talentów, organizowaniu spotkań z zawodnikami,  rodzicami i trenerami.

alt

 
 
Klub Sportowy SOKÓŁ Kościerzyna

Ponad 15 lat temu w gronie kolegów postanowiliśmy powołać do życia Klub Sportowy SOKÓŁ Kościerzyna. Prowadzone od wielu lat systematyczne szkolenie w specjalności piłki ręcznej chłopców zaczęło przynosić wymierne efekty. Wielu utalentowanych młodych adeptów piłki ręcznej szukało szansy na rywalizację w lidze piłki ręcznej Bazując na przedwojennej tradycji  Kościerskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół  doszliśmy do przekonania, że warto wrócić do tych chlubnych tradycji i na nich budować współczesną legendę SOKOŁA. Będąc jednym z założycieli klubu jestem jego członkiem do dzisiaj. Kościerski SOKÓŁ, bo tak mówią o nim wszyscy jego sympatycy, może wykazać się wieloma sukcesami. Młodzi piłkarze ręczni także szczycą się wieloma sukcesami, z mistrzostwem Polski włącznie. Nasi zawodnicy są członkami kadry narodowej. Dzisiaj seniorzy z powodzeniem rywalizują jak równy z równym w I lidze piłki ręcznej. W ubiegłym sezonie brali udział w barażach o awans do ekstraklasy piłki ręcznej. Jednak aby klub mógł prowadzić szkolenie i osiągać dobre wyniki, konieczne jest zaangażowanie wielu osób. Niezbędna jest pomoc tak w sferze organizacyjnej, jak też poszukiwania sponsorów i sympatyków. Z dużą przyjemnością podejmuje się kolejne działania, obserwując efekty i dobre wyniki w działalności sportowej i organizacyjnej klubu.

 Klub Sportowy KASZUBIA Kościerzyna

Początki klubu sięgają 1946 roku. Wiodącą dyscypliną przez wszystkie lata była piłka nożna, jednakże w klubie na przestrzeni tych ponad 60 lat uprawiano też wiele innych dyscyplin sportowych. Dzisiaj niewielu już pamięta lata, kiedy sekcja hokejowa była powodem dumy Kościerzaków. Nasi zawodnicy byli nawet mistrzami województwa, a także brali udział w rozgrywkach o prawo gry w ogólnokrajowej II lidze hokejowej. W klubie prowadzono także sekcje lekkiej atletyki, koszykówki, tenisa stołowego, tenisa ziemnego, boksu, kajakarstwa, kolarstwa oraz szachów. Moja przygoda z klubem rozpoczęła się w 1995 roku. Walne zgromadzenie w kwietniu 1999 roku wybrało nowy zarząd, w którym przez dwie kadencje pełniłem  funkcję wiceprezesa. Będąc członkiem klubu starałem się zawsze wspierać jego działalność. Podstawowym problemem była baza sportowa – ta kościerska była bardzo skromna. Konieczna była systematyczna jej rozbudowa. Dzisiaj zawodnicy Kaszubii mogą rozwijać i doskonalić umiejętności sportowe na nowym stadionie, mając do dyspozycji także pomocnicze obiekty sportowe, w tym nowoczesne zaplecze socjalne. Wybudowane boiska Orlik, nowa hala sportowa SOKOLNIA oraz oddana w ubiegłym roku pływalnia sprawiają, że zawodnicy mają dobre warunki do treningu.


Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie

alt

Działalność w największej na Pomorzu organizacji pozarządowej zawsze była dla mnie ważna. Kaszubskie wartości, jak przywiązanie do małej ojczyzny, dbałość o jedyny w Polsce język regionalny, kultura i sztuka ludowa, gościnność, pracowitość, zaangażowanie w rozwój regionu – tego szukam w ZKP. Wiele uczę się od Kaszubów, którzy wywarli wpływ na rozwój naszego regionu: Aleksander Majkowski, Izydor i Teodora Gulgowscy, ks. Leon Heyke, Antoni Abraham, Tomasz Rogala, Józef Wybicki – te osoby stanowią dla mnie wzór do naśladowania i inspirację do działania.

Ale Zrzeszenie to nie tylko poważne dyskusje o kaszubskiej tożsamości, to przede wszystkim ludzie i spotkania: na Zjazdach Kaszubów, Spływie Remusa, kaszubskich dyktandach, konkursach i przeglądach. To też znajomość mowy kaszubskiej, którą wyniosłem z domu i doskonaliłem na kursach, a staram się używać wszędzie, gdzie to tylko możliwe.

altCelem Zrzeszenia jest m.in. rozbudzanie szerokiej inicjatywy dla wszechstronnego rozwoju, kulturowego, społecznego i gospodarczego Kaszub, Kociewia, Borów i całego Pomorza; kształtowanie demokratycznych stosunków w życiu regionu; rozwijanie kaszubsko-pomorskiej myśli społecznej i politycznej; kultywowanie i rozwijanie specyfiki kulturowej Kaszub, Kociewia, Borów i całego Pomorza. Będąc członkiem Zrzeszenia zabiegam o zachowanie naszych kaszubskich zwyczajów i tradycji. Jestem dumny, że udało się wprowadzić naukę języka kaszubskiego do kościerskich szkół. Odbudowana kościerska Strzelnica i utworzone w niej Centrum Kultury Kaszubskiej oraz siedziba kościerskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego pozwalają na prowadzenie i rozwijanie działalności.

 

 
 

Kaszubski Instytut Rozwoju

To niewielkie, ale bardzo aktywne stowarzyszenie działające głównie w powiecie kościerskim, którego miałem przyjemność być członaltkiem – założycielem. Od 8 lat wspólnie z innymi działaczami KIRu staramy się sprawiać, by Kaszuby stały się regionem społeczeństwa obywatelskiego. Wspieranie aktywności społecznej doprowadziło m.in. do powstania Kościerskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w którym seniorzy mogą zagospodarować wolny czas ucząc się i bawiąc. Działania Instytutu to różnego rodzaju konferencje, jak ta o Traktacie Lizbońskim z udziałem prof. Edmunda Wittbrodta i posła do Parlamentu Europejskiego Jarosława Wałęsy czy ta na temat roli instytucji oświatowych w zapobieganiu zagrożeniom wśród dzieci i młodzieży. To też wspieranie podopiecznych kościerskiego domu dziecka i zajęcia pozalekcyjne dla uczniów kościerskich szkół. Bezpłatny punkt porad prawnych, darmowe kursy języka angielskiego i obsługi komputera. Nie można zapomnieć też o ważnym projekcie KIRu, dzięki któremu udało się uratować stare drzewa Alei Jaworowej prowadzącej do rezerwatu leśnego “Strzelnica” w Kościerzynie.

 
 

Działalność społeczna ma dla mnie sens. Jestem przekonany, że współpracując z innymi ludźmi możemy rozwiązać wiele problemów naszego miasta i mieszkańców, pomóc osobom potrzebującym. Angażowanie się w działalność stowarzyszeń przynosi też wiele osobistej satysfakcji dowodząc, że solidarność międzyludzka jest ważniejsza niż walka o własne interesy. Organizacje pozarządowe dysponują wielkim potencjałem aktywności w działaniach na rzecz społeczeństwa, a trzeci sektor ma pozytywny wpływ na rozwiązywanie problemów lokalnych. Dlatego z zadowoleniem przyjąłem uchwalenie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, która pozwoliła na opracowanie kościerskiego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i umożliwiła przekazywanie z budżetu miasta dotacji organizacjom społecznym w drodze otwartego konkursu. Cieszę się, że spotkałem ludzi, razem z którymi udaje nam się wprowadzać pozytywne zmiany w naszej lokalnej kościerskiej społeczności.

Copyright © 2010 Zdzislaw CZUCHA