Program rozwoju Kościerzyny

poniedziałek, 18 października 2010 09:38

Drukuj

„Miasto Kościerzyna – centrum ziemi Kościersko-Zaborskiej o walorach uzdrowiskowych. Miasto o dobrze rozwiniętej infrastrukturze technicznej i społecznej przyjaznej dla mieszkańców i turystów”. Tak sformułowana została misja rozwoju Kościerzyny w Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Kościerzyna na lata 2005-2015. Radni konsultując z mieszkańcami wyznaczyli priorytety, cele niezbędne i cele drugorzędne, a także kierunki działań wskazujących, jak te zamierzenia zrealizować. Program zrównoważonego rozwoju naszego miasta przygotowany w 2004 roku jest z powodzeniem realizowany. Ten ambitny program obejmuje okres aż do 2015 roku. Znaleźć go można w zakładce PROGRAM