To był naprawdę trudny czas...

poniedziałek, 01 września 2014 18:41

Drukuj

Początek mojej pierwszej kadencji jako burmistrza Kościerzyna, 1994 rok, to naprawdę trudny czas...

Wstrzymano prace na budowie szpitala, brakowało środków na dokończenie budowy i tak już przestarzałej oczyszczalni ścieków. Pilne było podjęcie prac nad modernizacją miejskiego systemu ciepłowniczego oraz doprowadzeniem sieci gazowej do miasta, tak aby rozpocząć walkę z zanieczyszczeniami powietrza. To były najtrudniejsze i najpilniejsze zadania, a jednak szybko udało się zakończyć je sukcesem. Brakowało jednakże środków na konieczne inwestycje. Budowa dróg i kanalizacji, remonty szkół i przedszkoli, budowa obiektów kultury i sportu, dalsza ochrona powietrza - to były wyzwania na kolejne lata. Trudno w to uwierzyć, ale nasze miasto nie posiadało bazy sportowej, która spełniałaby podstawowe wymagania i odpowiadała oczekiwaniom. Konieczna była budowa stadionu, boisk sportowych, niezbędna stała się budowa hali sportowej oraz pływalni. To były wyzwania na kolejne lata. To były realia tamtego czasu. Zaczęliśmy te problemy rozwiązywać.

Zachęcam do obejrzenia filmu "25 lat wolności: Kościerzyna - tradycja dla przyszłości", który powstał z okazji 25-lecia wolnej Polski i był prezentowany podcza uroczystej sesji Rady Miasta Kościerzyna w dniu 29 sierpnia 2014 roku.

Film obejrzeć można w
serwisie YouTube:

alt