O sprawach miasta z kościerską młodzieżą

wtorek, 04 listopada 2014 22:38

Drukuj

Młodzieżowa Rada Miasta była organizatorem spotkania z kandydatami na burmistrza Kościerzyny. Przygotowanie debaty wymagało sporo pracy, więc na samym początku chciałbym wyrazić moje uznanie, bo prawie dwugodzinna rozmowa z kandydatami była bardzo ciekawa, co stało się dzięki sprawnej organizacji.

Kandydaci po wylosowaniu kolejności odpowiedzi zaczęli spotkanie od krótkiej prezentacji, a następnie odpowiadali kolejno na cztery pytania przygotowane przez młodzież. Pytania dotyczyły pomysłów na zatrzymanie młodych ludzi w Kościerzynie, rozwoju bazy sportowo-rekreacyjnej, współpracy z Młodzieżową Radą Miasta oraz koncepcji kreowania oferty kulturalnej i rozrywkowej dla młodych ludzi.

Po serii czterech pytań zadawano w kolejnej odsłonie pytania, na które kolejno odpowiadali wszyscy kandydaci. Pytania dotyczyły pomocy dla harcerstwa, możliwości wsparcia realizacji pomysłów biznesowych młodzieży, pomocy choremu koledze poprzez organizację akcji charytatywnej, budowy hali sportowej przy szkole nr 3, wsparcia dla zespołu Rytm, dostosowania nauczania w szkołach do potrzeb rynku, pomocy dla szkół ponadgimnazjalnych, wspierania młodych kościerskich artystów oraz finansowania Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Podsumowując poziom odpowiedzi kandydatow trzeba stwierdzić, że poszczególne pytania niekiedy sprawiały im trudność. Niestety, odpowiedzi w mojej ocenie często były bardzo mało konkretne lub nie na temat - na zasadzie "ja bym to zrobił lepiej, tylko dajcie mi władzę". Osobiście jestem bardzo zadowolony i mam satysfakcję ze spotkania z Młodzieżową Radą Miasta. Jako jedyny mogłem udokumentować, że znam potrzeby młodych ludzi. Współpraca władz miasta z młodzieżą była w tej kadencji szczególnie intensywna. Do ważnych działań zaliczam m.in. spotkania z uczniami wszystkich klas maturalnych, z którymi konsultowałem nową strategię rozwoju miasta oraz przeprowadziłem ankietę pytając młodych ludzi o ich wizję rozwoju Kościerzyny.

Zmiana sposobu organizacji imprez sportowych i kulturalnych, filharmonia młodych talentów jako pomysł na promocję młodych kościerskich artystów, system stypendialny i stażowy dla zdolnej młodzieży, system wsparcia dla osób rozpoczynających działalność biznesową, zwiększone dofinansowanie dla organizacji i stowarzyszeń skupiających młodych ludzi, rozwój oferty sekcji i kół zainteresowań to tylko niektóre z wprowadzonych w ostatnich czterech latach zmian w ofercie dla młodzieży.

Jednak zmianą o podstawowym i fundamentalnym znaczeniu był fakt powołana Młodzieżowej Rady Miasta, dzięki której dzisiaj jest możliwy dialog pomiędzy młodymi Kościerzakami a samorządowcami. Dzięki temu dzisiaj młodzież jest równorzędnym partnerem w dyskusji o przyszłości miasta. To Młodzieżowa Rada Miasta prowadzi konsultacje z mieszkańcami dotyczące ważnych przyszlościowych projektów. Organizuje akcje kulturalne i zawody sportowe. Wreszcie ma pomysł i organizuje publiczne debaty, takie chociażby jak dzisiejsza.

Mam satysfakcję i czuję autentyczną dumę, że takie projekty jak powołanie Młodzieżowej Rady czy też Rady Seniorów na trwałe wpisują się w najlepsze kanony demokracji.

Zdzisław Czucha