Zaproszenie na seminarium o transporcie w powiecie kościerskim

środa, 10 czerwca 2015 20:52

Drukuj

Możliwość sprawnego przemieszczania się to jeden ważniejszych czynników mających wpływ na mobilność mieszkańców i w konsekwencji na poziom rozwoju gospodarczego i społecznego. Sprawny dojazd do pracy, szkół, placówek kulturalnych, handlowych decyduje o poziomie życia mieszkańców. Istotną rolę w tym obszarze odgrywa komunikacja publiczna. Pomorska Kolej Metropolitalna oraz obwodnica Kościerzyny to dwa wyzwania, które stoją zarówno przed władzami, jak i mieszkańcami całego powiatu kościerskiego. To nie tylko zupełnie nowy sposób organizacji komunikacji, ale też szansa dla lokalnych przedsiębiorców związana z otwarciem terenów inwestycyjnych oraz wykorzystaniem potencjału gospodarczego powiatu kościerskiego.

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym była kilkakrotnie nowelizowana. W wyniku nowelizacji przepisów organizacja publicznego transportu zbiorowego ulegnie bardzo istotnym zmianom z dniem 1 stycznia 2017 roku. Zmiana przepisów przekazuje w tym zakresie wiele nowych zadań samorządom. Nowe obowiązkowe zadania wymagają podjęcia czynności przygotowawczych, tak w sferze uchwałodawczej, jak też wykonawczej. Organizacja transportu publicznego w świetle nowych rozwiązań prawnych powodować będzie także konieczność zaangażowania finansowego tak ze strony gmin, jak też powiatów.

Mając na celu przybliżenie nowych uregulowań prawnych i wynikających z nich obowiązków oraz zaprezentowanie możliwych scenariuszy organizacji komunikacji publicznej w powiązaniu z nowymi rozwiązaniami komunikacyjnymi i ich wpływem na rozwój gospodarczy, mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w seminarium tematycznym pt. „Nowe rozwiązania komunikacyjne na Pomorzu a rozwój gospodarczy Powiatu Kościerskiego”, które odbędzie się 23 czerwca o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Kościerzynie.


alt